Rock- & Popkör 65+ - en kör med en blandning av nybörjare till erfarna körsångare, enda kravet är att man är minst 65 år.
Ett körprojekt som startade upp hösten 2011.
Körledare: Roger Rådström. Producent: Monica Bergander.