Välkommen till  Rock- & Popkören   65+

Nu kör vi igång igen efter sommarledigheten.

Mer detaljerat på körmedlemmarnas sida