KONTAKTUPPGIFTER STYRELSE

 

Göran Håkansson ordf      070-659 48 46    nils.goran.hakansson@telia.com


Gisela Kahm Sekreterare   070-532 08 66   gisela.kahm@gmail.com

 

Jörgen Gripenland Kassör 070-696 43 76    jorgen@gripenland.com

  

Jerker Forsgren ledamot   070-524 39 39    jerker.forsgren@comhem.se 


Wenfrid Löjdahl ledamot   072-729 19 00   
weffe@live.se

 

Eva Söder ledamot    070-276 67 39    eva.soder@gmail.com