.

Rock- och Popkören 65+

Kören startades som ett treårigt projekt hos Estrad Norr 2011. Syftet var att erbjuda personer över 65 år möjlighet att sjunga i kör, oavsett tidigare erfarenheter av körsång. Tanken var också att man skulle ha en annorlunda repertoar än den som återfinns i t ex kyrkokörer. I den här kören skulle man sjunga rock och pop.

Fr o m 1 januari 2015 finansierar och administrerar sig kören på egen hand. Vid bildandet av den idella föreningen Rock- och Popkören 65+ var medlemsantalet 79 st.

Körens dirigent och musikaliska ledare har sedan starten varit Roger Rådström.

Körens musikaliska inriktning är rock och pop. Konserter har genomförts 3-4 gånger per år och varit mycket välbesökta. I konserterna medverkar kompgrupp samt oftast gästartist/-er.