Hösten 2019 såg vi fram emot 2020 med en vårkonsert i Gamla kyrkan samt en konsert med Kalle Moraeus. Tyvärr blev det inga konserter på grund av Covid-19, som stoppade oss i början på mars. Att sjunga var en stor smittkälla och vi 70 plussare skulle vara särskilt försiktiga. Vi flyttade fram båda konserterna till hösten för vi kunde väl inte ana att pandemin skulle fortsätta. Det visade sig att vi med hjälp av Rogers inspelade stämmor fick sjunga hemma istället för att sjunga tillsammans. Det var viktigt att hålla kören levande.