Till medlemmarna i Rock-och Pop kören 65+

På grund av den pågående pandemin får vi inte ses mer än 50 personer i samma lokal.
Därför kan tyvärr inte alla delta i årsmötet.

Den som vill närvara vid mötet får anmäla sig till ordförande med sms. Eftersom styrelsen är
på plats kan bara ytterligare 43 personer närvara. Det blir alltså ” först till kvarn”.

Sms med önskemål om att delta i årsmötet samt avslutat med för- och efternamn
skickas till: Anna-Britta Larsson Wiktorsson 070-61 61 007. Ett svars-sms skickas.

De som inte deltar i årsmötet har möjlighet att lämna sina synpunkter till styrelsens genom
att skicka mail till någon i styrelsen. Senast 6 september.

Välkommen!

Styrelsen / Anna-Britta Larsson Wiktorsson

e-postadresser

Anna-Britta Larsson Wiktorsson                         annabl06@hotmail.com

Göran Håkansson                                             nils.goran.hakansson@gmail.com

Peter Johansson                                               peterjohanson_11@msn.com

Jan Molde                                                       jan.molde@gmail.com

Benita Andrée                                                 benita.andre@telia.com

Elisabet Ekerlid                                                elisabetekerlid@gmail.com

Eva Bromée                                                    eva.bromee@gmail.com