Nu har vi haft första övningen med hela gruppen.  
Vi är just nu 74 medlemmar och det var ca 45 personer som var där (om alla kryssat i sig). 
Om vi räknar bort de 10 som är vilande är det totalt 64 i kören denna termin. Det fattas
alltså några  som inte hört av sig och vi undrar om ni är vilande/ slutat / annan orsak inte
kunnat delta vid de  första övningarna.  
 
Det är viktigt att ni som inte har möjlighet att delta denna termin meddelar det. Vi behöver
veta hur  många nya vi ska ta in i kören.  
 
Betala in medlemsavgiften, 500 kr så snart som möjligt.  
 
Vi övade på:  
For once in my life – lyssna på inspelning  
Come together – lyssna på inspelning  
Your the inspiration – lyssna på inspelning  
One of us – finns ingen inspelning  
 
Nästa vecka – ta med noter till Dancing on my own  
” Vi ska sjunga med känsla och vi ska visa med både kroppsspråk och ansiktsuttryck
vad vi vill  förmedla”  
 
Öva på det!  
Sånghälsningar