OBS! Kolla om ditt namn står med i listan

Information från Monica Welander ( sammankallande)

Gruppen ska samlas till en kort möte 15/11 kl 11:45

Inger Söderhjelm

Lena Terneblad

Eva Thorton

Agneta Wennberg

Iréne Westberg

Astrid Åsgård

Birgitta Andersson

Benita Andrée

Barbro Backman

Berit Berglund

Beret Bertilsdotter-Berggren