Idag övade vi särskilt på ”Willkommen”, My favorite things” och ”För kärlekens skull”. Ja, det var ingen tvekan om att vi behövde träna ordentligt på dessa. Allra särskilt på rytmen i låtarna. Åsså det gamla vanliga, att sjunga på vokaler och akta oss för ”s”. I ”My favorite things” var övergången från tretakt till fyrtakt en riktig fallgrop för flera av oss.

Nästa gång vi träffas, den 14 februari, ska vi öva särskilt på ”Anthem”, ”Vem vet” och ”Everybody”. Till dess gäller det att vi alla, var och en eller i mindre grupperingar, övar på både dessa låtar och de vi övat på tidigare. Inspelningarna av orkestermusiken, som finns på vår hemsida, kan vara till god hjälp.

Visst är det svårt ibland – men också riktigt kul! Det tycker i alla fall jag.

/ Janne

PS ”Annonsering av ” Seniorer i kubik” är på gång. Den finns på vår FB-sida och det är vikigt att vi alla sprider den vidare till våra vänner. En ändring av årsmötets dagordning är gjord så ny är upplagd på hemsidan. Läs den. DS