Rolf, vår medlemsansvarige, informerade om att vi är 77 medlemmar i kören. Det bästa är att vi är 80 personer och just nu finns det ingen på väntelistan. Några har muntligt hört av sig och vill eventuellt börja till hösten.

Årsmötet är 27 februari kl 11. Både trivselgruppen och valberedningen är på gång. Handlingar till årsmötet finns på hemsidan. Revisionsberättelsen läggs in när revisorerna är klara.

Vi har en ”presentatörsgrupp” som består av Lisa H, Janne M och Janne L. Flera kan anmäla sig till gruppen. Då finns möjlighet att variera och dessutom hinner den som ska vara presentatör förbereda sig i god tid inför en konsert.

Dagens övning var förberedelser inför nästa veckas stäminspelningar. Vi övade på ”You raise med up”, You´ve lost that lovin feelin” och ”Hotel California”. Kom ihåg att öva på dessa låtar hemma så blir inspelningarna så bra som möjligt.

Om två veckor ska vi börja med ”The Circle of life”.

Sånghälsningar Anna-Britta